#195 Superenkel vetenskaplig metod för att nå dina mål

Trots att du försökt en massa grejer så är det inget som riktigt funkar.

Har du mål som du inte nått i ditt företag än? Kanske har du strävat efter vissa resultat länge men det känns som om du liksom aldrig riktigt når dem. Trots att du försökt en massa grejer så är det inget som riktigt funkar.

Det finns en vetenskaplig metod som i all sin enkelhet kan ta bort lite av gissandet kring vad som fungerar. Det handlar om att göra undersökningar kring vad som skulle kunna fungera, formulera en hypotes om vad du ska satsa på för att lösa behovet eller nå resultatet. Och sedan testa hypotesen under en bestämd tid. Fungerar det? Bra, fortsätt göra det. Fungerar inte? Gör en ny hypotes.

Kanske är det precis den här typen av systematik ditt företag behöver?

Kategorier: Solopreneurpodden