#63 Problemet som är det verkliga problemet

Det är lätt att tro att brist på kunskap är det som håller oss tillbaka. Att vi inte vet hur vi ska göra. Men här är det verkliga problemet.

Det är lätt att tro att det är bristen på kunskap eller erfarenhet som är det största problemet när du ska utveckla ditt förtag. Att det faktum att du inte kan använda kursportalen eller att du inte sålt något online förut är ditt största hinder.

Men i det här avsnittet pratar jag om problemet som är det verkliga problemet. Och lite hur du kommer runt det.

Categories: Solopreneurpodden