#111 Våga prova dig fram i ditt företagande - Jenny Åsenlund

Det är genom att röra oss framåt vi skapar den klarhet som vi ofta strävar efter. När vi provar oss fram och kommer till insikt vartefter.

Det finns inte ett sätt att bygga ett framgångsrikt företag. Vägen dit kan se olika ut och ibland måste vi våga låta insikter och erfarenheter guida oss framåt. Jenny Åsenlund är en av medlemmarna i Solopreneurerna och hon har skapat klarhet i sitt företagande stegvis över tid. Målgruppen har blivit tydligare och hennes metoder och verktyg har utvecklats i en riktning som hon inte hade kunnat förutse från start.

Det är genom att röra oss framåt vi skapar den klarhet som vi ofta strävar efter. När vi provar oss fram och kommer till insikt vartefter. Hör Jenny berätta om sin inspirerande företagarresa om både personlig utveckling och företagsutveckling.